– Van N tot P – een vervolgcursus op Van A tot M

Na de fotocursus VanAtotM wil ik een volgende stap doen in het doorgeven van mijn foto en photoshop skills.

We gaan onder meer werken met Double Exposures, Blending modes, selecties en composieten maken.

Het wordt een intesief programma met huiswerk en thuisopdrachten tussendoor waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:
– Dubbele Belichting
– Combineren van 2 foto’s
– Selecteren en maskeren
– composites zoals voorbeeld in de banner

Wat kan je en wat heb je gedaan als je deze 4 dagen serieus gevolgd hebt:
– Twee of meerdere foto’s combineren tot 1 beeld (zie ook banner)
– Een foto bestaande uit meerdere belichtingen

 

Bij deze Cursus is de Workshop “Double Exposures” inbegrepen (=eerste cursusdag).

Bij deze Cursus is de Workshop “Klassiek Portret” inbegrepen (=tweede cursusdag).

 

Kosten staan bij het event in de Agenda opgegeven en kan per event varieren, maar is altijd inclusief drank, lunch en indisch dinner..

Bij betalingen het volgende kenmerk vermelden:
Kenmerk:
“CCC.FCNPmmdd ”  —  waarbij mm de maand is en dd de dag.. dus bijv CCC.FCNP1225 voor kerstmis
Zie ook: