– Klassiek Portret met een Modern Jasje

In samenwerking met Cornelis le Mair gaan we dit keer het klassiek portret behandelen.

We kijken met een knipoog naar meesters als Rembrandt, Frans Hals, Anton van Dijk, Rubens en Velasquez.

We zullen ons concentreren op de belichting en de bewerking van de foto met Photoshop…. Verder zullen we de poses afkijken, maar de foto’s zulen geen kopieen worden van bestaande portretten. En natuurlijk kijken we met een scheef oog naar de fantastische portretten van Cornelis. De foto’s die je op deze dag gaat maken zullen “in de trant van de 17e eeuw” zijn dus…

Aan bod komen oa de volgende onderwerpen
– maskers en lagen
– blending modes
– select and mask
– textures & patterns
– kleuren vd de huid
– patroon op de achtergrond

We beginnen met de workshop om 11:00 uur.

Inloop, koffie en thee en koekjes vanaf 10 uur 🙂
workshop duurt tot 19 uur inc dinner en naborrelen..
Refelingse Erven 161/163, bel is op 163
5672 TD Nuenen

 

Kosten staan bij het event in de Agenda opgegeven en kan per event varieren, maar is altijd inclusief drank, lunch en indisch dinner..

Bij betalingen het volgende kenmerk vermelden:
Kenmerk:
“CCC.KPmmdd ”  —  waarbij mm de maand is en dd de dag.. dus bijv CCC.KP1225 voor kerstmis
Zie ook: